Juridisk information

Impressum.

Impressum

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Denna webbplats är avsedd som en introduktion till den verksamhet som bedrivs av Baettr Sales & Services A/S, dess dotterbolag och närstående företag. Läs denna friskrivningsklausul och sekretesspolicy innan du använder denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du de villkor som anges i denna friskrivningsklausul och samtycker till sekretesspolicyn. Om du inte accepterar villkoren, använd inte webbplatsen.

Upphovsrätt

Du kan ladda ner material som visas på denna webbplats endast för icke-kommersiellt och personligt bruk och förutsatt att du respekterar och upprätthåller all upphovsrätt, varumärkesskydd och annan äganderätt. Du får inte på något sätt kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, offentliggöra, överföra eller distribuera innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud och video för vare sig offentlig eller kommersiell användning eller kommunikation utan att på förhand ha fått ett skriftligt medgivande från Baettr Sales & Services A/S.

Varumärken

De varumärken och logotyper som visas på denna webbplats är varumärken som tillhör Baettr Sales & Services A/S. Ingenting på webbplatsen kan tolkas som ett beviljande, underförstått, enligt estoppel-principen eller på annat sätt av en licens eller rättighet att använda något av de varumärken som visas på webbplatsen utan att man på förhand har erhållit ett skriftligt tillstånd från Baettr Sales & Services A/S.

Kommunikation

Eventuella kommentarer eller material som skickas till denna webbplats eller på annat sätt överförs till Baettr Sales & Services A/S avseende webbplatsen kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-skyddad information. Den kan användas utan begränsningar eller betalning av Baettr Sales & Services A/S och dess dotterbolag och betraktas som företagets egendom när den har mottagits (Läs sekretesspolicyn).

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats har skapats i enlighet med dansk lag. När du använder och navigerar på denna webbplats sker det på egen risk. Baettr Sales & Services A/S garanterar inte att den programvara som används för den här webbplatsen, information, online-applikationer eller andra tjänster som tillhandahålls med hjälp av den här webbplatsen är felfria eller att de kan användas utan avbrott. Rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att webbplatsens innehåll är korrekt och uppdaterat men Baettr Sales & Services A/S lämnar inga garantier eller någon försäkran avseende korrekthet, sekvens, aktualitet eller fullständighet av denna webbplats innehåll och kan utan förvarning stänga ner webbplatsen. Informationen på denna webbplats är endast avsedd som allmän vägledning.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av en annan tredje part än Baettr Sales & Services A/S. Sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Baettr Sales & Services A/S frånsäger sig ansvaret för kontroll av, relationer med eller godkännande av webbplatser som denna webbplats är länkad med.

The information on this site is provided on an "AS IS" and "AS AVAILABLE" basis WITHOUT ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Baettr Sales & Services A/S shall not be liable for any loss whether direct, indirect, incidental or consequential, arising out of access to, use of or reliance upon any of the content on this website or sites to which this website is linked regardless of whether such content has been accurate or complete. Baettr Sales & Services A/S will not pay any damages whether for loss or injury, punitive or otherwise because of any such access to, use of or reliance upon any of the content on this website or sites to which this website is linked.

This Disclaimer and the contents of this website shall be governed exclusively by Danish Law without regard to its conflict of law rules. Any dispute arising out of or in relation to this Legal Notice and Disclaimer and the Privacy Policy shall, if it cannot be solved amicably, be decided solely by the Danish Courts in Copenhagen, Denmark.

Updates

Baettr Sales & Services A/S reserves the unilateral right to update, modify, change and alter its Legal Notice and Disclaimer and Privacy Policy at any time. All such updates, modifications, changes and alterations are binding on all users and browsers of this website and will be posted here.