Montering

Montering
– logistik, ett steg före

Hur vi gör det

I rätt tid, i rätt kvantiteter – varje gång. Snabba och effektiva logistiklösningar är avgörande för att uppfylla de krav inom kostnadsoptimering som vindkraftsindustrin står inför i dag. Vi finns nära de stora vindkraftsmarknaderna över hela världen – med överlägsen närhet till kunden. Detta gör det möjligt för oss att förse OEM-företagen med pålitliga delmonteringslösningar i relation till färdiga maskinbearbetade gjutjärnsprodukter. Gjutna delar är dyra att flytta logistiskt sett. När du arbetar med Baettr kan vi hjälpa dig att minska komplexiteten och optimera hela leveranskedjan mot vindkraftverkets plats.

Defekter och förseningar till följd av logistiska komplikationer är några av de mest kostsamma misstagen som en plan för vindkraftskonstruktion kan stöta på. För att ge våra partner den bästa försäkringen mot oförutsedda logistikproblem erbjuder vi delmontering och logistiklösningar som är direkt integrerade i våra kärnkompetenser. Leverans i rätt tid i rätt kvantiteter är vårt yttersta mål – för varje enskild komponent.

Våra delmonterings- och logistiklösningar är skräddarsydda för dina förutsättningar när det gäller produktion och plats. Det innebär att vi kan hantera allt från leveranser av små komponenter till lastbilsstor komponentsmontering och transport. Genom att integrera våra tjänster i våra partners värdekedjor eliminerar vi onödiga risker och optimerar kontrollen. Resultatet är felfri vindkraftverkskonstruktion som är konkurrenskraftig ur kostnadsperspektiv samt minskade kostnader för lager och arbetskraft.

Detta är vårt sätt att ge säkerhet i en osäker miljö.

Fördelar

Ökad tillväxt

Med effektiv delmontering och logistik kan våra partner fokusera mer på produktionstillväxt och mindre på riskhantering avseende logistik.

Minimalt lager

Effektiv och problemfri logistik minskar ditt lager och den tid du tillbringar på att hantera detta. Det handlar om att minska risker och hålla saker och ting i gång

Närhet till kundens monteringsplats

Vår infrastruktur och tillverkningsanläggning ser till att din komponent alltid tillverkas, bearbetas och ytbehandlas på de platser där vindkraftverken monteras eller reses.

Fullt certifierad

Alla våra monteringsverkstäder är certifierade enligt de angivna standarderna för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

"Integrering av värdekedjan är ett viktigt verktyg för kostnadsoptimering. Så vi har byggt upp kompetens för både själva monteringen men också för att stödja processer som ursprung, leverantörshantering och utveckling."

Peter Pallishøj
CEO

Certifieringar

Vi övervakar ständigt våra arbetsrutiner för att garantera säkerheten och kvaliteten på vårt arbete, liksom påverkan på vår miljö.

Vi har utbildade och certifierade kompetenser till nivå 3 i APQP4Wind. http://www.apqp4wind.org

ISO 9001
Certifierade
ISO 14001
Certifierade
ISO 45001
Certifierade