Om

Vi är Baettr

Vi är Baettr

Vi arbetar varje dag för att göra vindkraften till den mest tillgängliga och föredragna energikällan i världen. Baettr är en bekräftelse på vårt fortsatta engagemang för att uppnå detta mål.

Det vi uppnådde som Global Castings kommer vi att bygga vidare på som Baettr. Vi samarbetar med internationella OEM-företag som är verksamma inom vindkraftsindustrin och tillför ett konkret värde till våra partners värdekedja och verksamhet genom att minska komplexiteten och pressa ner kostnaderna. Alltid med fokus på att ständigt förbättra processer och vara lätta att arbeta med, eftersom vi tillämpar vår kompetens i hela vårt spektrum av tjänster inom design, gjutning, maskinbearbetning, ytbehandling och montering.

Vi tror på människor och samarbete. Positiv förändring kan bara åstadkommas genom samarbetsprojekt och genom att visualisera vad vi kan göra bättre. Allt för de slutliga mottagarna – människorna själva.

Vi är ett globalt företag. Och vi ansvarar för vårt sätt att göra affärer, vår inverkan på människors liv samt vårt globala ekologiska fotavtryck.

Vi hedrar detta ansvar med en djup känsla av respekt för våra mänskliga och materiella resurser. Eftersom vi anser att lämna över en bättre plats till kommande generationer inte bara är lönsamt – det är genuint berikande.

Baettr – gjuter grunden för Framtida Generationer.

Meriter

200 miljoner euro
årsomsättning
1,100+
anställda
5
anläggningar över hela världen
OEM
utvecklingspartner
Ett komplett spektrum av
komponentlösningar
6,000+
komponenter levereras varje år

Ledning

Baettr leds av en styrelse vars huvudkontor finns i Stade i Tyskland.
Peter Pallishøj
CEO
Ina Hannen
CFO

Kunder

Att göra vindkraft till den föredragna energikällan över hela världen är ingen liten uppgift. Vi är stolta över att vara en prioriterad leverantör och nära partner till de mest relevanta OEM-företagen inom vindkraftverksindustrin globalt.

Historik

2019
Vi är Baettr
Under 2019 lanseras det nya varumärket Baettr som en hyllning till vår strävan att göra vindkraft tillgänglig i alla delar av världen.
2014
Ny anläggning i Stade i Tyskland
Global Castings slår sig ihop med Norderland/Etanax Group och bildar ett gemensamt företag med dem. Anläggningen, med sin kapacitet på 25 000 ton, hanterar gjutning och bearbetning av element på upp till 80 ton och införlivandet är ett strategiskt steg i att föra våra partner in i framtiden för turbintillverkning.
2013
Global Castings grundas
Det tyska industriholdingbolaget VTC Partners GmbH ingår ett strategiskt avtal med Vestas. Två maskinbearbetningsenheter, fyra gjutningsenheter och 1 000+ anställda i Norge, Sverige, Tyskland, Kina och Danmark förvärvas och Global Castings föds.
2006-2009
Snabb global expansion
Den globala utvecklingen av vindkraftverk ökar. För att bibehålla en strategiskt fördelaktig närhet till tillväxtmarknader etablerar Vestas flera nya anläggningar. Några av våra nya fabriker är den kinesiska gjutningsanläggningen och maskinbearbetningsanläggningen i Xuzhou och Tianjin.
2002
Förvärv av Windcast Group
Windcast och deras fyra järngjuterier i Norge, Tyskland och Sverige köps av Vestas. Köpet markerar slutet på Vestas insourcing av hela turbindesignen och tillverkningsvärdekedjan.
1985
Mekanisk verkstad i Lem etablerad
Vestas förutspår en tillväxt av vindkraftsindustrin. För att förbereda sig har man byggt en helt ny mekanisk verkstad i Lem i Danmark. Den 30 000 m2 stora anläggningen stöder Vestas bearbetning av motorgondoler och turbinblad. Anläggningen i Lem har moderniserats flera gånger och fortsätter att vara vårt huvudkontor.
1979
Uppkomsten av vindkraftsindustrin
Vestas var ursprungligen tillverkare av jordbruksteknisk utrustning och började undersöka hur man kunde använda vindkraft för att producera energi som svar på oljekrisen under 70-talet. 1979 levererar Vestas de första vindkraftverken, vilket markerar starten på den globala resa som banar väg för spridningen av förnybar energi.

HSEQ

På Baettr strävar vi efter att uppfylla HSEQ-standarderna (Health, Safety, Quality and Environment) och har därmed åtagit oss följande:
  • Skapa en arbetsplats där alla är trygga och säkra och inte utsätts för några hälso- eller olycksrisker
  • Minimera vår påverkan på miljön
  • Säkerställa gedigna produktionsprocesser som leder till process- och produktöverensstämmelse
  • Uppfylla juridiska och relevanta parters krav
  • Vara respektfull och ta ansvar för HSEQ-kulturen genom att uppmuntra och se till att kollegorna är delaktiga


Vi strävar efter att hela tiden se oss själva ännu bättre och ständigt göra förbättringar genom att skapa lösningar som:
  • Är säkrare
  • Är bättre ur ett hälsoperspektiv
  • Är hållbarare
  • Leder till noll fel
  • Är baettr än i går


Vi lägger grunden för framtida generationer.

ISO 14001
Certifierade
ISO 9001
Certifierade
ISO 45001
Certifierade