Om os

Vi er Baettr

Vi er Baettr

Vi arbejder hver dag for at gøre vindenergi til den mest fortrukne og tilgængelige energikilde i verden. Baettr er statement omkring vores forsatte forpligtelse til at indfri dette mål.

Det vi opnåede som Global Castings, har vi i sinde at bygge videre på som Baettr. Vi samarbejder med internationale OEM'er inden for vindindustrien og skaber mærkbar værdi til vores partneres værdikæde og forretning ved at reducere kompleksiteten og nedbringe omkostningerne. Altid med fokus på kontinuerlig forbedring af processer og et godt samarbejde ved at anvende vores ekspertise inden for komponentdesign, støbning, maskinforarbejdning, overfladebehandling og montage.

Vi tror på mennesker og samarbejde. Positiv forandring kan kun ske gennem en fælles indsats og troen på, at vi kan gøre det bedre. Alt hvad vi gør, gør vi i sidste ende for mennesker, som nyder gavn af arbejdet.

Vi er en global virksomhed. Og vi står til ansvar for måden vi driver forretning på, vores indvirkning på folks liv og vores globale, miljømæssige fodaftryk.

Vi har stor fokus på dette ansvar og har dyb respekt for vores menneskelige og materielle ressourcer. Fordi vi tror på, at give en bedre jord videre til fremtidens generationer ikke blot er profitabelt - det er oprigtigt berigende.

Baettr - Engineering the Foundation for Future Generations.

Milepæle

200 mio. €
årlig omsætning
1,100+
medarbejdere
5
fabrikker verden over
OEM
udviklingspartner
Fuld-spektrum
komponentløsninger
6,000+
komponenter leveret årligt

Bæredygtighed

Vi er fast besluttet på at skabe fundamentet for fremtidige generationer

Baettrs bæredygtighedsrapport 2023 er nu offentliggjort. Med denne rapport håber vi at skabe gennemsigtighed og inspiration ved ikke kun at dokumentere vores egen indsats for en mere bæredygtig forretningstilgang, men også ved at dele vigtige indsatser med den bredere branche.

For et par år siden definerede vi Baettrs bæredygtighedsstrategi for 2030 og forpligtede os til kort- og langsigtede mål. I 2023 har vi redefineret de strategiske elementer, men kernen forbliver den samme. Vi har løftet vores bæredygtighedsstrategi til at være i overensstemmelse med ledelsens opmærksomhed på højt niveau og sikret, at vi har denne taktiske og operationelle indflydelse lokalt.

Baettrs etablering af en miljømæssig, social og ledelsesmæssig struktur, der er knyttet til vores roadmap for bæredygtighed, er afgørende af flere grunde. Det viser en forpligtelse til ansvarlig forretningspraksis og sikrer, at miljøpåvirkning, sociale overvejelser og ledelsesprincipper er en integreret del af beslutningsprocesserne. Det giver en systematisk og organiseret tilgang til at håndtere ESG-faktorer. Det øger vores gennemsigtighed og fremmer ansvarlighed, da interessenter kan vurdere virksomhedens resultater i forhold til definerede bæredygtighedsmål.

Fundamentet for Baettr er bygget på stærke værdier, og det er vores dedikerede medarbejdere, der bringer disse principper til live. Deres passion og engagement er fortsat drivkraften bag vores fortsatte indsats for at forme en mere bæredygtig fremtid.

Vi er fast besluttet på at skabe fundamentet for fremtidige generationer. Vores engagement i dette formål afspejles i de initiativer, der er skitseret i denne rapport. Vores 2023-rapport viser, hvordan vi aktivt bidrager til en bæredygtig og modstandsdygtig fremtid, hvor det at være formålsdrevet ikke bare er et slogan for os, men et ledende princip.

Hvis du ser potentielle muligheder i vores bæredygtighedsrapport 2023 og det arbejde, vi udfører, som kan gøre os alle bedre på denne vigtige rejse, inviterer vi dig til at have en mening og dele den med os.

Ledelse

Baettr ledes af en direktion med hovedsæde i Stade, Tyskland.
Peter Pallishøj
Peter Pallishøj
CEO
Thomas Rahbek, CFO Baettr
Thomas Rahbek
CFO

Klienter

At gøre vindenergi til klodens mest fortrukne energikilde er ikke en lille opgave. Vi er stolte af at være foretrukken partner til en håndfuld af verdens mest anerkendte vindmølleproducenter.

Historie

2019
Vi er Baettr
I 2019 lancerede vi vores nye brand, Baettr, som en fejring af vores engagement til at gøre vindenergi tilgængelig i alle dele af verden.
2014
Ny fabrik i Stade, Tyskland
Global Castings indgår et joint venture med Norderland/Etanax Group. Fabrikken, med en kapacitet på 25.000 tons, håndterer støbning og bearbejdning af elementer op til 80 tons. Samarbejdet er et strategisk skridt for at bringe vores partnere ind i fremtiden ift. fremstillingen af vindmøller.
2013
Global Castings bliver grundlagt
Det tyske industrielle holdingselskab VTC Partners GmbH indgår en strategisk aftale med Vestas. Der købes to bearbejdningsenheder og fire støbeanlæg, hvormed der følger 1.000+ ansatte på tværs af Norge, Sverige, Tyskland, Kina og Danmark. Global Castings er født.
2006-2009
Kraftig global ekspansion
Den globale vindmølleudvikling vokser. For at opretholde en strategisk fordelagtig nærhed til de nye markeder etablerer Vestas flere nye fabrikker. De nye fabrikker omfatter bl.a. det kinesiske støberi og bearbejdningsanlæg i henholdsvis Xuzhou og Tianjin.
2002
Køb af Windcast Group
Windcast og deres fire jernstøberier i Norge, Tyskland og Sverige købes af Vestas. Købet markerer afslutningen på ​​Vestas insourcing af hele turbine design og produktions værdikæden.
1985
Maskinpark i Lem etableres
Vestas forudsiger vindindustriens vækst. For at forberede sig etablerer de en helt ny maskinpark i Lem, Danmark. Fabrikken på 30.000 m2 understøtter Vestas bearbejdning af naceller og møllevinger. Fabrikken er sidenhen blevet moderniseret mange gange og fungerer forsat som vores hovedkvarter.
1979
Vindindustrien fødes
Som en reaktion på oliekrisen i 70'erne begynder Vestas oprindeligt en producent af landbrugsteknisk udstyr, at undersøge, hvordan man kan udnytte vind til produktion af energi. I 1979 leverer Vestas de første turbiner, der markerer starten på den globale rejse og banebrydende udbredelse af af vedvarende energi.

HSEQ

Hos Baettr er vi alle ansvarlige for HSEQ og er dermed forpligtet til at:
  • Skabe en arbejdsplads, der sørger for at alle trygge, fri for farlige hændelser og sygdom
  • Minimere vores negative påvirkning på klimaet
  • Sikre veltestede produktionsprocesser, som sikrer ensartethed i vores processer og produkter
  • Opfylde alle krav fra lovgivning samt de relevante interessenter
  • Vær respektfuld og tag ejerskab af HSEQ-kulturen ved at involvere og bakke vores kollegaer op.


Vi arbejder konstant på at forbedre og skabe løsninger, der er:
  • Sikrere
  • Sundere
  • Mere bæredygtige
  • Defektfri
  • Baettr end i går


We are engineering the foundation for future generations.

Gennemsigtighed

Oplever du problemer? Kontakt os anonymt

Bæredygtig forretning handler om mere end CO2-udledning. For at sikre, at vores resourser - både menneskelige og materielle - behandles ansvarligt, arbejder vi på at sikre gennemsigtighed på tværs af organisationen.

Har du oplevet noget, du ønsker at vi skal undersøge? Klik nedenfor for at benytte vores anonyme whistleblower-ordning.