Design

Baettr design.
Baettr lösningar.

Hur vi gör det

Utformning av komponenter för optimala tillverkningsprocesser och lägsta kostnad för vindkraftverk kräver skicklighet, erfarenhet och tät kommunikation. Enkla konstruktionsfel kan få kostsamma konsekvenser. Orsaka allvarliga förseningar. Och ibland äventyra säkerheten. Genom att låta våra erfarna ingenjörer stödja dig i din konstruktionsdesign säkerställer du konsekvent, kostnadseffektiv tillverkning av dina komponenter som motsvarar specifikationerna.

Vi vet att tiden för marknadsintroduktion för nya produkter är väldigt viktig. Att lägga tid på design- och genomförbarhet ger god design för stabila processer i en serieproduktion. Vi är experter på tillverkning av komponenter till vindkraftverk och för proaktivt vår kompetens inom komponenttillverkning för tillämpningar på land och till havs vidare till våra kunder.

Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa smidig och friktionsfri marknadsintroduktion. Baettrs ”sätt att marknadsföra”, steg-grind-modellen, garanterar vederbörlig noggrannhet, strukturerade processer samt efterlevnad av APQP4WIND och standarder som är kända inom branschen.

Våra tekniska medarbetare är högt kvalificerade och professionellt utbildade ingenjörer med många års erfarenhet inom konstruktionsdesign, utveckling, gjutning, maskinbearbetning, ytbehandling, montering och underhåll. Alla arbetar hängivet för att stödja kundens resultat i leveransledet.

Fakta

20+
konstruktörer
3D modellering
med Solid Works
Magmasoft
gjutningssimulering
Vericut
maskinbearbetningssimuleringar

Fördelar

Kostnadseffektiv produktion

Konstruktionsmisstag är dyra och leder till att råmaterial går till spillo. Genom att låta våra konstruktörer granska och vara ett stöd i ditt konstruktionsarbete sänker du den totala kostnaden för prototyper och tillverkning.

Tid för marknadsintroduktion

När dina konstruktioner är optimerade från början kommer introduktionstiden för produkterna att minskas för snabb implementering och serieproduktion.

Fördelar i värdekedjan

Låt oss hjälpa dig från början och upplev snabbare, billigare och enklare övergångar genom alla faser av produktionen.

”Komponentdesign är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå tillverkning som är konkurrenskraftig ur kostnadsperspektiv samt komponentkvalitet som uppfyller alla krav. Låt oss hjälpa till”

Ingo Boysen
Vice President Technology

Certifieringar

Vi uppfyller alla relevanta standarder inom vindkraftsindustrin, vilket säkerställer kvaliteten på de komponenter som produceras, en hälsosam och säker arbetsplats samt minskad miljöpåverkan.

Vi har utbildade och certifierade kompetenser till nivå 3 i APQP4Wind. http://www.apqp4wind.org

ISO 9001
Certifierade
ISO 14001
Certifierade
ISO 45001
Certifierade

Anläggningar

Med konstruktionsavdelningar över hela världen finns sparring, support och utveckling alltid nära våra kunder. Besök vår anläggningssidor för att läsa om de enskilda anläggningarna.