Ytbehandling

Skydd som
tål elementen.

Hur vi gör det

Världens bästa komponenter förtjänar rätt skydd.

Den rätta ytbehandlingen är en mycket viktig ingrediens för att säkra optimalt skydd av komponenterna och livslängd på funktionen. Vi investerar kontinuerligt i ny teknik, automatisering och människor för att se till att kvaliteten på ytbehandlingen uppfyller alla regulatoriska krav.

Våra specialiserade ytbehandlingsavdelningar är en naturlig förlängning av våra maskinbearbetningsavdelningar, och de optimerar och styr hela leveranskedjan för kunden. Eftersom vi anser att värdekedjan måste förbli enkel, effektiv och transparent.

Kapacitet

48,000 m2
stor yta, fördelad på två anläggningar
24/7
kapacitet per år som matchar bearbetningskapaciteten i 24/6-drift
40 ton
maximal komponentvikt

Fördelar

Optimerad värdekedja

Eliminera risker. Spara pengar. Med specialiserade maskinbearbetningsavdelningar som har placerats i nära anslutning till bearbetnings- och monteringsanläggningarna kan vi arbeta snabbt och effektivt.

Fullt certifierad

Våra ytbehandlingsavdelningar är certifierade enligt de angivna standarderna för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

Bättre logistik

Minska osäkerheten och förseningar. Våra ytbehandlingsavdelningar, vilka är en integrerad del av vår maskinbearbetningsverksamhet, ligger i omedelbar närhet till stora OEM-monteringsanläggningar för vindkraftverk.

Certifieringar

Vi övervakar kontinuerligt våra processer och anläggningar för att säkerställa att det vi levererar uppfyller den standard som vi kräver av oss själva.

Vi är utbildade och certifierade till nivå 3-kompetenser i APQP4Wind. http://www.apqp4wind.org

ISO 9001
Certifierade
ISO 14001
Certifierade
ISO 45001
Certifierade

Anläggningar

Vi utför ytbehandling över hela världen för att hålla logistiken enkel, kvaliteten hög och kostnaderna låga.