Behöver du rapportera något?

Låt oss veta om något är fel

Vi uppmuntrar öppenhet

På Baettr uppmuntrar vi vår personal och alla våra intressenter att vidta åtgärder angående potentiella oegentligheter – kontakta oss anonymt.

Hållbar verksamhet handlar om mer än att mäta vårt koldioxidavtryck. Resurser – både mänskliga och materiella – är avgörande för vår fortsatta strävan att göra vindkraft till den mest tillgängliga och föredragna energikällan. Därför vill vi erbjuda all personal och intressenter möjligheten att anonymt rapportera missförhållanden och potentiella oegentligheter genom vårt visselblåsarprogram.

Använd formuläret nedan för att berätta om problemet. Du kan vara säker på att din identitet förblir anonym och att du inte kommer att hållas ansvarig för att du har kontaktat oss.

Slå larm om oegentligheter

Fyll i formuläret nedan för att rapportera oegentligheter direkt till Baettr. Du behöver inte uppge din identitet och dina kontaktuppgifter för att fylla i formuläret. Om du vill att vi ska kontakta dig i ärendet måste du dock uppge dina kontaktuppgifter till oss.