Låt oss veta om något är fel

Använd vårt whistleblower-system

Vi uppmuntrar öppenhet

På Baettr uppmuntrar vi vår personal och alla våra intressenter att vidta åtgärder angående potentiella oegentligheter – kontakta oss via denna länk.